Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2013 09:48 - 25-ТИ ДЕКЕМВРИ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Автор: dobrota Категория: Други   
Прочетен: 3289 Коментари: 2 Гласове:
6

Последна промяна: 22.12.2013 07:58

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                                       РОЖДЕСТВО   ХРИСТОВО

image

В  последните  столетия  преди  Рождество  Христово  Юдея  
се  намирала  постоянно под  тежкото  иго  на  иноплеменници:
изпод  владичеството  на  персийците  тя  минала  под  властта
на  Александър  Велики,  а  след  неговата смърт  -  под  влади-
чеството  на  египтяни,  след  това  на  сирийци,  а  след  крат-
ковременна  зависимост - под  властта  на  римляните, които
обложили  юдеита  с  данък  и  за  цар  поставили  -  Ирод.
Страдайки  под  чуждо  иго,  юдейският  народ  се  утешавал 
с  надеждата  за  скорошното  идване  на  Спасителя  или  Ме-
сия  -  Христа,  обещан  от  всички  пророци.  Пророчествата 
ясно  определяли  и  времето,  и  мястото  на  раждането  на 
Спасителя.  Пророк  Данийл  предсказал,  че  Христос  ще  се
яви  след  490 г.  от  възстановяването  на  Йерусалимския 
храм;  пророк  Михей  определил  мястото  на  Неговото  раж-
дане  -  Витлеем.

С  приближаване  на  указаното  време  всички  надежди  на
юдеите  се  устремили  към  идването  на  Месия,  от  Когото
те  очаквали  за  себе  си  величие  и  слава.  Чудесните  лич-
би, които  ставали  при  раждането  на  Йоана  Предтеча, бър-
зо  се  разнесли  по  планинската  страна  на  Юдея.  Пророче-
ските  думи  на  свещеник  Захария,  внушени  му  от  Светия
Дух,  ясно  посочвали  приближаващото  се  явяване  на  Спа-
сителя:  „И  ти,  младенецо,  ще  се  наречеш  пророк  на  Все-
вишния,  понеже  ще  вървиш  пред  лицето  на  Господа,  за 
да  приготвиш  Неговите  пътища".  Но  юдеите  още  не  знае-
ли  за  Благовещението,  пратено  на  Св.  Дева  Мария.  Като
приела  с  вяра  думите  на  архангела,  който  й  известил,  че
ще  роди  Син,  Който  ще  се  нарече  Син  Божи,  тя  смирено
пазела  тая  вест  в  сърцето  си.  Нейният  годеник  Йосиф 
узнал  за  това  от  ангела,  който  му  се  явил  насън.

Йосиф, макар  да  произлизал  от  царския  Давидов  род, жи-
вял  в  труд  и  бедност.  Той  бил  дърводелец  и  с  упражня-
ването  на  този  занаят  изкарвал  прехраната  си.
Когато  приближило  време  Мария  да  роди,  особен  случай
я  повикал  с  Йосиф  във  Витлеем.  Римският  император 
Август  заповядал  да  се  направи  народно  преброяване  в
цялата  обширна  империя.  Всеки  отивал  да  се  запише  в
онова  място,  където  бил  роден.  Йосиф  трябвало  да  оти-
де  във  Витлеем,  бащиния  Давидов  град.

През  време  на  преброяването  градът  се  оказал  малък  да
побере  дошлия  в  него  народ.  Йосиф  и  Мария  не  могли 
да  намерят  място  в  гостоприемницата  и  били  принудени 
да  се  подслонят  извън  града  в  една  пещера, където  нощ-
но  време  пастирите  затваряли  добитък.  Тук  Мария  роди-
ла  Сина  Си,  повила  Го  в  пелени и  Го  положила  в  яслите,
където  били  привързани  осел  и  вол,  които  със  своето 
дишане  съгрявали  Божествения  Младенец.

Първата  вест  за  това  велико събитие  ангелите съобщили
на  смирените  пастири,  които  недалече  от  Витлеем  пазели
в  полето  стадата  си.  Ненадейно  те  видели  на  небето  чуд-
на  светлина,  и  ангел  Божи  им  се  явил  в  небесна  слава.
Бедните  пастири  се  уплашили  от  чудното  видение,  но  ан-
гелът  им  казал:  „Не  бойте  се!  Ето,  благовестя  ви  голяма 
радост
,  която  ще  бъде  за  всички  човеци!  Защото  днес  ви
се  роди  в  града Давидов Спасител, Който е Христос Господ.

И  ето  ви  белег:  ще  намерите  Младенец  повит,  лежащ  в 
ясли".  Щом  ангелът  произнесъл  тези  думи,  изведнъж  се
появило  множество  небесни  сили,  които  хвалели  Господа
и  пеели:  „Слава  във  висините  Богу,  и  на  земята  мир,
между  човеците  благоволение!"

Когато  се  прекратило  чудесното  явление,  изумените  и  за-
радвани  пастири  си  казали  един  на  друг:  „Да  идем  до 
Витлеем  и  да  видим  случилото  се  там,  за  което  ни  въз-
вести  Господ!"  Като  дошли  до  пещерата,  те  намерили 
Младенеца,  лежащ  в  ясли,  поклонили  му  се  и  след  това 
разказали  на  всички  за  това,  което  видели.image


След  известно  време  в Йерусалим  дошли  мъдреци  от  Из-
ток.  Известно  е,  че  някога  в  Халдея  пророк  Данийл  бил
поставен  от  Навуходоносор  за  началник  на  езическите 
мъдреци.  Предполага  се,  че  тогава  той  открил  на  халдей-
ските  мъдреци  своето  пророчество  за  времето, когато  ще
се  роди  очакваният  от  юдеите  Месия.
Това  пророчество  било  предавано  от  поколение  на  поко-
ление.  И  когато  на  Изток  се  появила  необикновена  звез-
да, мъдреците  разбрали, че пророчеството се  е  изпълнило.

Тогава  те,  не  без  особено  внушение  отгоре,  се  отправили
към  Йерусалим  да  се  поклонят  на  родилия  се  юдейски 
цар.
                                  
Следвайки  източния  обичай  да  се  поднасят  на  царете  да-
рове, те  взели  със  себе  си  злато ливан  и  смирна,  и  като
дошли  в  Йерусалим,  питали:  „Где  е  новородилият  се  Цар
Юдейски?  Видяхме  звездата  му  на  Изток  и  дойдохме  да
Му  се  поклоним".

Цар  Ирод  като  узнал  за  това,  се  смутил,  събрал  първо-
свещениците  и  учените  книжници, и  ги  питал: „Где  трябва
да  се  роди  Христос?" Те  отговорили: „Във  Витлеем Юдей-
ски,  както  е  казано  в  пророчествата".

Тогава  замисляйки  зло, царят  повикал  мъдреците и  им  ка-
зал:  „Идете  и  разпитайте  грижливо  за  Младенеца  и  като
Го  намерите,  обадете  ми,  за  да  ида  и  аз  да  Му  се  покло-
ня!"
Мъдреците  веднага  заминали,  и  звездата, която  ги  водела
на  Изток,  им  показвала  пътя.  Тя  се  спряла  на  същото 
място,  където  бил  Младенецът.  Като  влезли, те  му  се  пок-
лонили  и  с  благоговение  Му  поднесли  скъпоценните  да-
рове. 

image

Така  се  изпълнили  пророчествата,     които  преди  толкова
векове  предсказвали  идването  на  Избавителя.

Мъдреците,  които  се  поклонили  на  Иисуса  Христа,  зами-
нали  по  друг  път  за  своето  отечество,  понеже  получили
от  Бога  насън  повеля  да  не  се  връщат  при  Ирод.
На  Йосиф  също  насън  се  явил  ангел  и  му  казал:  „Стани,
вземи  Младенеца  и  майка  Му  и  бягай  в  Египет,  и  остани
там  докле  ти  кажа!  Защото  Ирод  ще  търси  Младенеца,  за
да  Го  погуби". 
Йосиф  изпълнил  заповяданото  и  същата  нощ  заминал  за
Египет,  където  живял  до  смъртта  на  Ирод.

Преданието  говори,  че  през  време  на  пътуването  светото
семейство  било  нападнато  от  разбойници,  и  един  от  тях, 
като  видял  Иисуса, се  удивил  на  красотата  Му  и  удържал
другарите  си,  като  казал:  „Не  им  правете  зло!  Ако  Бог 
вземеше  на  Себе  Си  човешки  образ,  не  щеше  да  бъде  по
прекрасен  от  тоя  Младенец".  Тогава  Пресветата  Дева  ка-
зала  на  разбойника:  „Тоя  Младенец  ще  ти  се  отплати  с 
добро, задето  сега  Го  запази". Той  бил  същият  разбойник,
който  по-късно  бил  разпнат  отдясно  на Христа, покаял  се,
повярвал  в  Него  и  чул  думите:  „Истина  ти  казвам:  днес
ще  бъдеш  с  Мене  в  Рая".  Изобщо  преданието  за  пътеше-
ствието  на  Божествения  Младенец  и Пречистата  Му  Майка
се  запазило  живо  в  оная  страна. 

Досега  показват  мястото, където  те  почивали  под  смоков-
нично  дърво.  Близо  до  това  дърво  тече  чудесно  явилият
се  за  светите  пътници  извор,  от  който  те  пили  и  Пресве-
тата  Дева  къпала  Божествения  Младенец.

Явяването  на  Божествения  Младенец  в  Египет  се  ознаме-
нувало  и  с  друго  велико  чудо: идолите  на  Египет  веднага
паднали  и  се  счупили.

Ирод  чакал  мъдреците,  но  като  видял,  че  не  се  връщат, и
страхувайки  се  за  своя  престол,  решил  да  погуби  Младенеца.  Като  не  знаел  как  да  Го  намери,  той  заповя-
дал  да  избият  във  Витлеем  и  в  околностите  всички  мла-
денци  от  мъжки  пол  от  две  години  надолу.  Това  ужасно
злодеяние  било  извършено  и  изпълнило  цялата  страна  с
плач  и  ридание, но  не  постигнало  целта  си, защото  Иисус
Христос  вече  не  бил  тогава  във  Витлеем.

Избиването  на  Витлеемските  младенци  се  възпоменава 
от  Църквата  на  29  декември.

В  деня  на  Рождество  Христово  Църквата  пее:  „Твоето

раждане,  Христе  Боже  наш,  огря  света  със  светлината  на
познанието,  защото  при  него  служителите  на  звездите
чрез  звезда  се  учеха  да  се  покланят  на Тебе  да признават

за  Изток  отгоре.  Господи,  слава  на  тебе!"

imageГласувай:
6
0


Вълнообразно


1. leonleonovpom - Поздравления за хубавия матери...
21.12.2013 12:24
Поздравления за хубавия материал!
Весели празници!
цитирай
2. dobrota - Поздравления за хубавия матери...
22.12.2013 08:00
leonleonovpom написа:
Поздравления за хубавия материал!
Весели празници!


Благодаря, Leonleonovpom!
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: dobrota
Категория: Лични дневници
Прочетен: 643859
Постинги: 208
Коментари: 237
Гласове: 46987
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930